تابلو نقاشی دختر طبیعت

محصول جدید

هنرمندامیر شفیعی
عنوان اثردختر طبیعت
تکنیکآبرنگ
ابعاد35*50

محصول بدون قاب ارسال می شود.

1,050,000 تومان

توجه داشته باشید تصویر قاب دور نقاشی صرفا جهت نمایش تابلو نقاشی در عکس قرارداده شده است. نقاشی مورد نظر در بسته بندی لوله ای بدون قاب ارسال خواهد شد.

نوشتن نقد و نظر

تابلو نقاشی دختر طبیعت

تابلو نقاشی دختر طبیعت

هنرمندامیر شفیعی
عنوان اثردختر طبیعت
تکنیکآبرنگ
ابعاد35*50

محصول بدون قاب ارسال می شود.

مــحصولات مرتبط