تابلو نقاشی خوشه های انگور

محصول جدید

هنرمندامیر شفیعی
عنوان اثرخوشه های انگور
تکنیکآبرنگ
ابعاد35*50

محصول بدون قاب ارسال می شود.

550,000 تومان

توجه داشته باشید تصویر قاب دور نقاشی صرفا جهت نمایش تابلو نقاشی در عکس قرارداده شده است. نقاشی مورد نظر در بسته بندی لوله ای بدون قاب ارسال خواهد شد.

نوشتن نقد و نظر

تابلو نقاشی خوشه های انگور

تابلو نقاشی خوشه های انگور

هنرمندامیر شفیعی
عنوان اثرخوشه های انگور
تکنیکآبرنگ
ابعاد35*50

محصول بدون قاب ارسال می شود.

مــحصولات مرتبط