تابلو نقاشی دختر ترکمن

محصول جدید

هنرمندامیر شفیعی
عنوان اثردختر ترکمن
تکنیکآبرنگ
ابعاد55*75

محصول بدون قاب ارسال می شود.

2,600,000 تومان

توجه داشته باشید تصویر قاب دور نقاشی صرفا جهت نمایش تابلو نقاشی در عکس قرارداده شده است. نقاشی مورد نظر در بسته بندی لوله ای بدون قاب ارسال خواهد شد.

نوشتن نقد و نظر

تابلو نقاشی دختر ترکمن

تابلو نقاشی دختر ترکمن

هنرمندامیر شفیعی
عنوان اثردختر ترکمن
تکنیکآبرنگ
ابعاد55*75

محصول بدون قاب ارسال می شود.

مــحصولات مرتبط