تابلو نقاشی گل های کوکب

محصول جدید

هنرمندامیر شفیعی
عنوان اثرگل های کوکب
تکنیکآبرنگ
ابعاد35*50

محصول بدون قاب ارسال می شود.

700,000 تومان

توجه داشته باشید تصویر قاب دور نقاشی صرفا جهت نمایش تابلو نقاشی در عکس قرارداده شده است. نقاشی مورد نظر در بسته بندی لوله ای بدون قاب ارسال خواهد شد.

نوشتن نقد و نظر

تابلو نقاشی گل های کوکب

تابلو نقاشی گل های کوکب

هنرمندامیر شفیعی
عنوان اثرگل های کوکب
تکنیکآبرنگ
ابعاد35*50

محصول بدون قاب ارسال می شود.

مــحصولات مرتبط