تابلو نقاشی عمارت چهل ستون

محصول جدید

هنرمندامیر شفیعی
عنوان اثرعمارت چهل ستون
تکنیکآبرنگ
ابعاد35*50

محصول بدون قاب ارسال می شود.

700,000 تومان

توجه داشته باشید تصویر قاب دور نقاشی صرفا جهت نمایش تابلو نقاشی در عکس قرارداده شده است. نقاشی مورد نظر در بسته بندی لوله ای بدون قاب ارسال خواهد شد.

نوشتن نقد و نظر

تابلو نقاشی عمارت چهل ستون

تابلو نقاشی عمارت چهل ستون

هنرمندامیر شفیعی
عنوان اثرعمارت چهل ستون
تکنیکآبرنگ
ابعاد35*50

محصول بدون قاب ارسال می شود.

مــحصولات مرتبط