تابلو نقاشی آبرنگ

محصول جدید

هنرمندامیر شفیعی
عنوان اثرآبرنگ
تکنیکآبرنگ
ابعاد35*50

محصول بدون قاب ارسال می شود.

1,050,000 تومان

توجه داشته باشید تصویر قاب دور نقاشی صرفا جهت نمایش تابلو نقاشی در عکس قرارداده شده است. نقاشی مورد نظر در بسته بندی لوله ای بدون قاب ارسال خواهد شد.

نوشتن نقد و نظر

تابلو نقاشی آبرنگ

تابلو نقاشی آبرنگ

هنرمندامیر شفیعی
عنوان اثرآبرنگ
تکنیکآبرنگ
ابعاد35*50

محصول بدون قاب ارسال می شود.

مــحصولات مرتبط